Bé Chơi Bập Bênh – Bảo An | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Bé thích chơi bập bênh bập bập
bập bênh bé chơi nào bạn ơi cùng nhau
bênh bênh bênh bập bập bênh
chiếc bập bênh thật xinh
thật thật thật xinh đáng yêu
cứ xuống lên đều như cho em cười đùa
hát ca la la la là
la la la là xuống lên
nhịp nhàng vui quá la la la là
la la la là lắc lư
theo tiếng nhạc vui bé thích chơi bập bênh
bập bập bập bênh bé chơi
nào bạn ơi cùng nhau bênh bênh bênh
bập bập bênh chiếc bập bênh
thật xinh thật thật thật xinh
đáng yêu cứ xuống lên đều như
cho em cười đùa hát ca
la la la là la la la là
xuống lên nhịp nhàng vui quá
la la la là la la la là
lắc lư theo tiếng nhạc vui.

Bé thích chơi bập bênh
bập bập bập bênh bé chơi
nào bạn ơi cùng nhau bênh bênh bênh
bập bập bênh chiếc bập bênh
thật xinh thật thật thật xinh
đáng yêu cứ xuống lên đều như
cho em cười đùa hát ca
la la la là la la la là xuống lên
nhịp nhàng vui quá la la la là
la la la là lắc lư
theo tiếng nhạc vui la la la là
la la la là xuống lên
nhịp nhàng vui quá la la la là
la la la là lắc lư

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT