Bèo Dạt Mây Trôi – Thu Hiền | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây í i ì… trôi,
Chim sa, tang tính tình…
í i ì…, cao vời
Ngậm một tin trông,
Hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh…
Một mảnh trăng treo
, Suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngã…
A á à… ngang đầu
Thương nhớ… ờ ơ… ai,
Sao rơi… đêm sắp tàn… í i ì…
Trăng tà,
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ
, Sao chẳng thấy anh…
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây í i ì… trôi,
Chim sa, tang tính tình…
í i ì…, cao vời
Ngậm một tin trông,
Hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh…
Người ra đi có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
Sao chẳng thấy anh…

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT