Bình Minh Sẽ Mang Em Đi – Đàm Vĩnh Hưng | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Xin… hãy hôn anh thật lòng
Vì mai… đã xa nhau thật rồi
Anh biết… khi tàn bóng đêm
Bình minh… rồi sẽ mang em thật xa.
Xin… hãy hôn anh thật lòng
Vì mai… đã xa nhau thật rồi
Anh biết… khi tàn bóng đêm
Bình minh… rồi sẽ mang em thật xa.
Có bóng tối dưới lối anh đi
Buồn từng đêm bơ vơ lạc bến mơ
Biết sẽ rất buồn khi nắng mai về
Ước sẽ có ngày tay níu tay
Một lần được nói cùng em rằng
Anh yêu em… ngàn đời biết không?
Xin… hãy hôn anh thật lòng
Vì mai… đã xa nhau thật rồi
Anh biết… khi tàn bóng đêm
Bình minh… rồi sẽ mang em thật xa.
Từ khi em ra đi không quay về
Đợi chờ em chơ vơ một giấc mơ
Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi
Có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi
Người đành lòng thế thật sao?
Đêm nay… ai nghe tiếng tôi?
Xin… hãy hôn anh thật lòng
Vì mai… đã xa nhau thật rồi
Anh biết… khi tàn bóng đêm
Bình minh… rồi sẽ mang em thật xa.
Hãy, hãy về đây
Hỡi em! Hãy quay về đây
Nói… nói một lời…
Với anh… “Em vẫn nhớ anh!”
Xin… hãy hôn anh thật lòng
Vì mai… đã xa nhau thật rồi
Anh biết… khi tàn bóng đêm
Bình minh… rồi sẽ mang em thật xa.
Hãy, hãy về đây
Hỡi em! Hãy quay về đây
Nói… nói một lời…
Với anh… “Em vẫn nhớ anh!”
Hãy, hãy về đây
Hỡi em! Hãy quay về đây
Nói… nói một lời…
Với anh… “Em vẫn nhớ anh!”
Mất em thật sao?

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT