Nhạc Remix – EDM

13 Videos
Vợ Người Ta (Remix) – Phan Mạnh Quỳnh | KARAOKE BEAT
0
03:27

Vợ Người Ta (Remix) – Phan Mạnh Quỳnh | KARAOKE BEAT

H-oh-oh-oh-oh Ha-hà-ha Uhm-m-m-uhm Tấm thiệp mời trên bàn Thời gian địa điểm rõ ràng Lại một đám mừng ở trong làng Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay, cay, […]