Chuyện Tình Sông Hương – Quang Linh | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Một sớm anh đi không lời giã từ
Để cho Huế buồn, Huế giận nghìn thu
Nghìn thu dòng tóc buông dỗi hờn
Về nghe gió qua lòng lạnh từng cơn nhớ mong
Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn
Và em hãy còn bé dại lòng son
Tại anh thề thốt chi lỗi thề
Chứ sông nước nghe rồi, tội tình em đợi chờ
Đêm nay trăng về, vọng tiếng ai hò
Chợt nghe như hờn như oán
Ai ơi kiếp hoa tàn trên bến sông
Tháng ngày mong mỏi mong mòn
Vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương
Từ đó sông Hương biết hờn, biết giận
Mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng
Tình yêu chứ hoá ra oán hờn
Vì ai trót sai lời, hẹn hò chi Huế ơi
Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn
Và em hãy còn bé dại lòng son
Tại anh thề thốt chi lỗi thề
Chứ sông nước nghe rồi, tội tình em đợi chờ
Đêm nay trăng về, vọng tiếng ai hò
Chợt nghe như hờn như oán
Ai ơi kiếp hoa tàn trên bến sông
Tháng ngày mong mỏi mong mòn
Vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương
Từ đó sông Hương biết hờn, biết giận
Mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng
Tình yêu chứ hoá ra oán hờn
Vì ai trót sai lời, hẹn hò chi Huế ơi
Tình yêu chứ hoá ra oán hờn
Vì ai trót sai lời, hẹn hò chi Huế ơi
Tình yêu chứ hoá ra oán hờn
Vì ai trót sai lời, hẹn hò chi Huế ơi
Tình yêu chứ hoá ra oán hờn
Vì ai trót sai lời, hẹn hò chi Huế ơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT