Cỏ Xưa – Quang Dũng | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Gió chiều xưa ru cỏ may
Tình cờ em đến bên tôi
Cỏ may níu dấu chân người
Chiếc thuyền xưa nay về đâu?
Chở theo bóng dáng em tôi
Người đi quên mất dấu chân người
Cỏ may mang em đến cho tôi
Để rồi em vắng xa
Cỏ may chiều xưa vẫn còn
Sao em xa tôi?
Để chiều nay trống vắng lênh đênh
Thuyền ai thấp thoáng nghe buồn tênh
Gió chừng như cũng mệt mỏi
Dòng sông buông chảy thờ ơ
Em tìm em trong cõi lạ
Tôi tìm tôi một chút xưa
Cỏ may không nhớ dấu chân xưa
Hay cỏ may không níu nỗi chân người?
Cỏ may quên mất dấu chân xưa
Hay cỏ may không muốn giữ chân người?
Gió chiều xưa ru cỏ may
Tình cờ em đến bên tôi
Cỏ may níu dấu chân người
Chiếc thuyền xưa nay về đâu?
Chở theo bóng dáng em tôi
Người đi quên mất dấu chân người
Cỏ may mang em đến cho tôi
Để rồi em vắng xa
Cỏ may chiều xưa vẫn còn
Sao em xa tôi?
Để chiều nay trống vắng lênh đênh
Thuyền ai thấp thoáng nghe buồn tênh
Gió chừng như cũng mệt mỏi
Dòng sông buông chảy thờ ơ
Em tìm em trong cõi lạ
Tôi tìm tôi một chút xưa
Cỏ may không nhớ dấu chân xưa
Hay cỏ may không níu nỗi chân người?
Cỏ may quên mất dấu chân xưa
Hay cỏ may không muốn giữ chân người?

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT