Đẹp Lòng Người Yêu – Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ
Mượn trang giấy trắng gói ghém tâm tư
Đường xa chẳng có một ánh sao
Giờ đây khóe mắt anh chờ em
Từ bao lâu cách xa nhau
Lệ buồn làm cho nhạt phai má hồng
Thường nhìn mây tím những lúc trông mong
Đừng cho tình thắm thành giá băng
Đừng đem đánh mất đi mùa Xuân
Mùa vàng son nhất cuộc đời
Đêm đêm nơi miền tuyến đầu
Vòng tay ôm súng ngở là người yêu
Hỏa châu vụt sáng không gian
Kết nên hoa tình bằng ý chờ mong
Đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi
Vòng tay ôm nhớ đếm bước đêm đi
Nghìn năm một bóng hình khó phai
Hẹn nhau đất nước trong ngày vui
Cùng chung xây đắp mộng đời
Lệ buồn làm cho nhạt phai má hồng
Thường nhìn mây tím những lúc trông mong
Đừng cho tình thắm thành giá băng
Đừng đem đánh mất đi mùa Xuân
Mùa vàng son nhất cuộc đời
Đêm đêm nơi miền tuyến đầu
Vòng tay ôm súng ngở là người yêu
Hỏa châu vụt sáng không gian
Kết nên hoa tình bằng ý chờ mong
Đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi
Vòng tay ôm nhớ đếm bước đêm đi
Nghìn năm một bóng hình khó phai
Hẹn nhau đất nước trong ngày vui
Cùng chung xây đắp mộng đời
Nghìn năm một bóng hình khó phai
Hẹn nhau đất nước trong ngày vui
Cùng chung xây đắp mộng đời

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT