Dòng Máu Lạc Hồng – OPlus | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Dòng máu lạc hồng
Bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi
Chảy trong tim mình
Nòi giống lạc hồng
Giống rồng tiên
Nguyện ôm
Bao đời đất mẹ
Nhịp trống hào hùng
Mãi còn vang
Bao lớp người đi
Ra nơi biên thùy
Hình bóng mẹ già
đứng đợi con
Tạc vào sử sách
Hào hùng
Việt Nam ơi
Yêu mến ngàn đời
Yêu lũy tre xanh
Có con sông chảy quanh
Nào ta hát
Khúc hát lạc hồng
Làm muôn cánh chim
Bay rợp biển đông
Việt Nam ơi
Hãy nắm chặt tay
Tiến bước đi lên
Viết thêm trang sử vàng
Nào ta hát
Khúc hát Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Con cháu lạc hồng
Tự hào hai tiếng
Việt Nam
Dòng máu lạc hồng
Bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi
Chảy trong tim mình
Nòi giống lạc hồng
Giống rồng tiên
Nguyện ôm
Bao đời đất mẹ
Nhịp trống hào hùng
Mãi còn vang
Bao lớp người đi
Ra nơi biên thùy
Hình bóng mẹ già
đứng đợi con
Tạc vào sử sách
Hào hùng
Việt Nam ơi
Yêu mến ngàn đời
Yêu lũy tre xanh
Có con sông chảy quanh
Nào ta hát
Khúc hát lạc hồng
Làm muôn cánh chim
Bay rợp biển đông
Việt Nam ơi
Hãy nắm chặt tay
Tiến bước đi lên
Viết thêm trang sử vàng
Nào ta hát
Khúc hát Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Con cháu lạc hồng
Tự hào hai tiếng
Việt Nam

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT