Duyên Tùy Duyên – Dương Ngọc Thái | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Duyên hỡi duyên tùy duyên
duyên hữu duyên do trời
cao trầu đã nên đôi nhưng đời muôn lối khó tránh chia đôi.

ai đã kiu chờ ai
ai nỡ quên ai rồi
vui tình mới xa xôi, chỉ tội thân tôi lỡ dòng đời trôi…

người ơi!
nỡ quên sao người
làm sao, dễ quên một thời
giống như ai, đã từng quên ai
giống như em, gữi sầu ra đi chẵn đành lòng
Nhìn lại dòng sông có con đò dạt trôi dưới dòng.

Người ta, đã quên tôi rồi
tình duyên, sánh như bọt bèo
Hỡi ai ơi, nỡ đành quên sao
Nghĩa phu thê, Nỡ nào quên mau
sóng dạt dào, lào xào bờ sông đánh con đò tã tơi dưới dòng.

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT