Hoa Cỏ Mùa Xuân – Bằng Kiều | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì em đã biết anh chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến đây cùng hoa cỏ mùa xuân
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
Uh oh uh oh uh
Biết em
Biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì anh đã biết em chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến đây cùng hoa cỏ mùa xuân
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
Uh oh uh oh uh
Biết em
Biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì anh đã biết em chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến đây cùng hoa cỏ mùa xuân
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
Uh oh uh oh uh
Biết em
Biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
Biết em
Biết em
Đã mang một mối tình
Uh oh uh oh uh
Biết em
Biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương.

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT