Hoa Tàn – Quách Tuấn Du | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Còn lại gì bên anh đây
Giờ thì ta đã xa nhau trong tầm tay
Còn lại gì này người hỡi
Khi mây đen bay về mịt mờ che lối

Còn lại gì bên anh đây
Khi người đã xa, xa thật rồi
Nếu mai đây đời ta lại không có nhau
Xa nhau thật rồi

Còn lại gì bên anh đây
Giờ thì ta đã xa nhau vấn vương
Còn lại gì này người hỡi
Ước muốn mịt mờ trên lối

Giờ chỉ còn còn lại những kỉ niệm
Ước mơ xa xa rồi
Nếu mai đây đời ta lại không có nhau
Xa nhau thật rồi

Ngày đó nếu biết sẽ cách xa
Ta cứ xem nhau không quen là hơn
Ngày đó nếu biết quá khó khăn
Ta cứ như thông lặng im muôn kiếp

Ngày đó nếu biết trước xót xa
Ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước quá đớn đau
Ta cứ như chim bình yên ca hát

Tìm tay anh lẻ loi
Chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau
Chờ mãi thôi.

Tìm trong đêm tối tăm
Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào
Còn lại gì bên anh đây

Giờ thì ta đã xa nhau vấn vương
Còn lại gì này người hỡi
Ước muốn mịt mờ trên lối
Giờ chỉ còn còn lại những kỉ niệm

Ước mơ xa xa rồi
Nếu mai đây đời ta lại không có nhau
Xa nhau thật rồi
Ngày đó nếu biết quá khó khăn

Ta cứ xem nhau không quen là hơn
Ngày đó nếu biết trước đớn đau
Ta cứ như thông lặng im muôn kiếp
Tình đó nếu biết trước xót xa

Ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước đớn đau
Ta cứ như chim bình yên ca hát
Tìm tay anh lẻ loi

Chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau
Chờ mãi thôi.
Tìm trong đêm tối tăm

Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào.
Tìm trong đêm tối tăm
Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa
Hoa tàn.

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT