Mai Mình Xa – Thịnh Suy | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Ngày mai em đi rồi
Sao không ngồi lại để thấu bồi hồi?
Ngày mai em đi rồi
Về thành phố mới hai nơi hai người
Ngày mai đông sang này
Anh sẽ làm gì không em hằng ngày?
Ngày mai thu hao gầy
Anh đốt đầu cuộn giấy
Mình sẽ thành ai sau bước đi?
Mình sẽ buồn, sẽ nếm sầu bi
Ta sẽ khác mây theo gió ngàn
Mình sẽ gặp ai đó giống ta
Mình sẽ dần quên mất lời ca
Ghì môi nhau không nói ra
Mai mình xa
Ngày mai anh đi rồi
Đã lâu từ khi có chút bồi hồi
Mai anh đi rồi
Về thành phố ấy nơi em nên người
Ngày mai đông sang này
Vết nứt thời gian trên da đoạ đầy
Liệu thu có đong đầy?
Anh đốt đầu cuộn giấy
Mình sẽ thành ai sau bước đi?
Mình sẽ buồn, sẽ nếm sầu bi
Ta sẽ khác mây theo gió ngàn
Mình sẽ gặp ai đó giống ta
Mình sẽ dần quên mất lời ca
Ghì môi nhau không nói ra
Ai rồi cũng sẽ khác, đời ta chẳng vô hạn
Rồi ta sẽ ngoái sau, vẽ lại cảm xúc ban đầu
Ai rồi cũng sẽ khác, như mây mãi trôi dạt
Rồi ta sẽ ngoái sau, hy vọng rằng
Mình sẽ gặp ai đó giống ta
Mình sẽ chẳng quên hết lời ca
Ghì môi nhau không nói ra
Mình sẽ thành ai sau bước đi?
Mình sẽ buồn, sẽ nếm sầu bi
Ta sẽ khác mây theo gió ngàn (mây theo gió ngàn)
Mình sẽ gặp ai đó giống ta
Mình sẽ dần quên mất lời ca (quên mất lời ca)
Ghì môi nhau không nói ra
Mai mình xa

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT