Mùa Xuân Trên Những Giếng Dầu – Hương Giang | KARAOKE BEAT

Mùa xuân đến từ những giếng dầu
Mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu
Mùa xuân đến rạo rực lòng ta
Mùa xuân đến làm đẹp bài ca.

Mùa xuân từ những giàn khoan
Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ
Mùa xuân từ những bàn tay
Với tấm lòng Việt Nam Liên Xô.

Mùa xuân từ những giàn khoan
Giữa biển khơi ở đâu mỏ quý
Mùa xuân hạnh phúc tình yêu
Em hãy cười để mùa xuân thêm xuân.

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT