Người Đi Ngang Đời Tôi (Only Love) – Ưng Hoàng Phúc | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Nếu có ai đã làm tôi yêu thêm một người
Đó là em đã làm tôi chia đôi cuộc tình
Một nửa cuộc tình trước trao cho em
Vì em là người đến sau
Nhưng còn người yêu tôi
Đã đến trước em.
Vì rằng em đã đến sau
Nên ta chẳng thể có nhau
Một lần gặp gỡ là định mệnh đó
Ôi duyên số đã an bài.
Không cho cho tôi được nói ra
Khi trong lòng tôi có em
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé
Chuyện một người đã đi ngang đời tôi.
Đến hôm nay, sau nhiều đêm suy tư một mình
Tôi mới hiểu ra: trong lòng tôi có bao lỗi lầm
Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai, mà cho cả ba chúng tôi
Ôi chuyện tình chia đôi, trong trái tim tôi.
Một lỗi lầm chẳng thể thứ tha
Khi con đường yêu rẽ ngang
Một đường tình cũ, một đường tình mới
Ôi duyên số không cho tôi chọn.
Không cho tôi chọn cả hai
Ai có thể chọn giúp tôi
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé
Chuyện một người đi ngang đời tôi.
Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai
Mà cho cả ba chúng tôi
Chia đôi cuộc tình, biết đâu đường về
Để chọn về mình một lối yêu thôi woo…

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT