Phai – Vũ Cát Tường | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Đôi tay yếu mềm gầy thêm
Phía cuối con đường mờ cách xa
Có nhau ngày qua, bóng anh đã xa,
Tiếc chi tình ta, kết thúc đã phai nhòa
Cứ hoang đường chi, khắc sâu làm chi, níu kéo làm chi
Vì một người ra đi đã dối gian cho đôi môi kia lặng im
Để tình mình tan thành khói
Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn ai
Đêm về em một mình em
Và có bao nhiêu lần, chợt thấy anh quay về, trong cơn mơ em tìm kiếm
Giờ ngóng trông theo hoài, hình bóng đã phai màu, một cuộc tình đã tàn úa
Có nhau ngày qua, bóng anh đã xa
Tiếc chi tình ta, kết thúc đã phai nhòa
Cứ hoang tưởng chi, khắc sâu làm chi, níu kéo làm chi
Vì một người ra đi đã dối gian cho đôi môi kia lặng im
Để tình mình tan thành khói
Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn ai
Đêm về em một mình em
Và có bao nhiêu lần, chợt thấy anh quay về, trong cơn mơ em tìm kiếm
Giờ ngóng trông theo hoài, hình bóng đã phai màu, một cuộc tình đã tàn úa
Ooh
Một lần thôi cho em quên đi bao vết yêu thương chìm sâu
Tìm về anh thông qua một người đã xa
Vì một người ra đi đã dối gian cho đôi môi kia lặng im
Để tình mình tan thành khói
Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn ai
Đêm về em một mình em
Và có bao nhiêu lần, chợt thấy anh quay về, trong cơn mơ em tìm kiếm
Giờ ngóng trông theo hoài, hình bóng đã phai màu, một cuộc tình đã tàn úa

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT