Tình Như Giấc Mộng Tan – Lam Trường | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Từ ngày em xa vắng
Anh đã nghe sầu dâng trong mắt
Lời nào em chưa nói cớ sao vội cách xa người ơi
Tình rồi như mây khói
Tan vào một cõi xa mù khơi
Nhớ không em ngày hai chúng ta
Tình đầy thiết tha
Rồi những giấc mộng đã tan
Cùng mây bay về chốn nao
Còn đâu nữa tiếc nuối mà chi cho lòng nhớ
Chờ em mãi trong những giấc mơ
Dù cho em xa cách chân mây
Lòng anh vẫn nhớ mãi về em bao giờ quên
Từ ngày em xa cách, lối xưa cũng buồn
Trời giăng mây xám
Đường nào ta chung bước
Vẫn ghi từng dấu chân mình qua
Tình vụt bay xa mãi
Cho lòng tiếc nuối đến bao giờ nguôi
Hỡi em yêu ngày ấy còn đâu
Tình như giấc mơ
Rồi những giấc mộng đã tan
Cùng mây bay về chốn nao
Còn đâu nữa tiếc nuối mà chi cho lòng nhớ
Chờ em mãi trong những giấc mơ
Dù cho em xa cách chân mây
Lòng anh vẫn nhớ mãi về em bao giờ quên
Từ ngày em xa cách
Lối xưa cũng buồn trời giăng mây xám
Đường nào ta chung bước
Vẫn ghi từng dấu chân mình qua
Tình vụt bay xa mãi
Cho lòng tiếc nuối đến bao giờ nguôi
Hỡi em yêu ngày ấy còn đâu
Tình như giấc mơ
Rồi những giấc mộng đã tan
Cùng mây bay về chốn nao
Còn đâu nữa tiếc nuối mà chi cho lòng nhớ
Chờ em mãi trong những giấc mơ
Dù cho em xa cách chân mây
Lòng anh vẫn nhớ mãi về em bao giờ quên
Rồi những giấc mộng đã tan
Cùng mây bay về chốn nao
Còn đâu nữa tiếc nuối mà chi cho lòng nhớ
Chờ em mãi trong những giấc mơ
Dù cho em xa cách chân mây
Lòng anh vẫn nhớ mãi về em bao giờ quên
Lòng anh vẫn nhớ mãi về em bao giờ quên

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT