Vòng nhẫn cưới – Đào Phi Dương, Tố My | KARAOKE BEAT

Ca sĩ hát bài này

Vòng nhẫn cưới đó em đeo
Thôi hết từ đây mơ mộng rồi
Em vui tất cả bao nhiêu
Có bằng khối sầu em để
Anh chúc mà nghe lòng hoang liêu
Vòng nhẫn cưới đó cao sang
Đưa đón kiệu hoa đã sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ sang ngang
Xin trời cho thuyền xuôi mái
Để em về với mộng giàu sang
Em ơi tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em
Làm sao có một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở sao còn một lần từ ly
Vòng nhẫn cưới đó em ơi
Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi
Đêm nay anh để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi
Em ơi tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em
Làm sao có một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở sao còn một lần từ ly
Vòng nhẫn cưới đó em ơi
Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi
Đêm nay anh để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi
Đêm nay anh để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi
Đêm nay anh để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi

Có Thể Bạn Cũng Thích

LEAVE YOUR COMMENT